life giving water

Vanliga skäl att söka psykoterapi

Det kan finnas många olika orsaker till att söka psykoterapi:

I samtal med psykologen får du hjälp att undersöka och förstå hur dina problem och symtom kan hänga samman med dina upplevelser och erfarenheter, nu eller tidigare i livet. Genom en ökad medvetenhet och förståelse om dig själv, så ökar dina förutsättningar att påverka din livssituation. Detta kan stärka din förmåga att göra mer genomtänkta och fria val.