vantrum

Psykologgruppen Kungsbacka är ett nätverk bestående av legitimerade psykologer med specialkompetens inom olika kunskapsområden för att erbjuda bästa möjliga kompetens till dig som efterfrågar psykologisk behandling eller utbildning. Vid behov kan vi samarbeta eller remittera till läkare inom närliggande specialiteter som neurologi och psykiatri. Vi anlitas av privatpersoner, landsting, kommuner, försäkringsbolag och företag.

Vår gemensamma mottagning ligger på Kaptensgatan 4 i Kungsbacka där Niklas Fors, Monica Gradin Jönsson, Niclas Ljungström och Bo-Göran Näslund bedriver psykoterapi. Förutom att de är legitimerade psykologer har de en fördjupad utbildning som legitimerade psykoterapeuter eller specialistutbildning inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Vår målsättning är att ni skall kunna få telefonkontakt med oss inom 24 timmar och att vi skall kunna erbjuda tid för ett första samtal inom 10 dagar.